Luxuriance-cover-01

LUXURIANCE

คอลเล็กชั่นที่รวบรวมลายดอกไม้ที่มากที่สุด และ ประสบความสำเร็จมากที่สุด ( Best of Floral Designs )

Feature (ลักษณะเฉพาะ)

วอลล์เปเปอร์พีวีซี ไวนิล หน้ากว้าง 53 ซม.