วอลล์เปเปอร์ติดผนัง สไตล์ลอฟท์ (Loft)  ที่ดูเป็นธรรมชาติเหมาะสำหรับการตกแต่งผนังที่อยู่อาศัย ที่เน้นความเปลีอย-ดิบของโครงสร้างห้องหรือผนัง วอลล์เปเปอร์สไตล์ลอฟท์ ที่นิยมใช้ตกแต่งกันมากในปัจจุบัน เช่น วอลล์เปเปอร์ลายปูนเปลือย-ปูนขัด, วอลล์เปเปอร์ลายอิฐ, วอลล์เปเปอร์ลายคอนกรีต, วอลล์เปเปอร์ลายหิน ฯลฯ ซึ่ง mdwallpaper ได้รวบรวมวอลล์เปเปอร์ที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบพื้นผิวสัมผัส(texture), ลวดลาย(design) และโทนสี(colour) ให้ลูกค้าได้เลือกมากมาย อีกทั้งให้ความมั่นใจกับลูกค้าเรื่องของคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานสากล และการบริการแบบครบวงจรด้วยค่ะ

วอลเปเปอร์ติดผนังลายอิฐ

Collection : Daniel Hechter

361392

Collection : Daniel Hechter

95259 2

Collection : Daniel Hechter

วอลล์เปเปอร์ติดผนังลายหิน

Collection : Wood n Stone 3

วอลเปเปอร์ลายอิฐ

Collection : Wood n Stone 3

วอลเปเปอร์ลายหิน

Collection : Hera IV

36118 2

Collection : Marterials

20207 1

Collection : Intro

วอลล์เปเปอร์ติดผนังลายอิฐ

Collection : The Stone Therapy