MD Wallpaper

IMG_4798

ปัจจุบันวอลล์เปเปอร์ติดผนังมีมากมายหลากหลายแบรนด์ มาจากหลายแหล่งผลิต คุณภาพก็แตกต่างกัน วันนี้ MD Wallpaper มีหลักในการดูคุณภาพของวอลล์เปเปอร์มาให้ท่าน ดังนี้

1. ลวดลายชัดเจน คมชัด สีสวยสดใส สีกลมกลืน สม่ำเสมอไม่มีรอยด่าง เป็นแถบเงา หรือน้ำหนักสีไม่เท่ากัน

 

2.พื้นผิวหน้ามีความหนามีน้ำหนัก

 

3.ลายที่ผิวหน้า Texture ที่กดลาย Emboss หรือทำ Register ลายกดลึกเหมือนมีมิติ คมชัด ไม่มีตำหนิ

 

4.กระดาษด้านหลังไม่บางหรือหนาเกินไป มีลักษณะดูดซับกาวได้ดีสีไม่ขาวจนเกินไป ควรเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ เพราะจะช่วยบดบังความบกพร่องของผนังได้ดี

 

5.ขอบม้วนวอลล์เปเปอร์ทั้ง 2 ด้านไม่มีรอยหัก รอยยับ หรือมีสีเหลือง สีดำ

 

6.มีฉลากแสดงรายละเอียดของวอลล์เปเปอร์ชัดเจน

 

7.พลาสติกที่ห่อหุ้มม้วนวอลเปเปอร์ไม่ฉีกขาด