MD Wallpaper

วอลเปเปอร์
www.mybuilder.com (Small)

  1. บริเวณใกล้กับส่วนที่จะโดนน้ำหรือเปียกน้ำได้ง่าย เช่น ผนังที่ด้านนอกเป็นแนวปลูกต้นไม้หรือแนววางกระถางต้นไม้
  2. ผนังที่ติดกับห้องน้ำ
  3. ผนังที่ติดกับส่วนซักล้าง
  4. ผนังที่ติดกับส่วนล้างทำความสะอาด

บริเวณพื้นที่เหล่านี้ควรทาแลคเกอร์ที่ผนังเพื่อป้องกันความชื้นซึมตามผนังเข้ามาโดนวอลล์เปเปอร์ หรือควรที่จะมีขอบบัวบังบริเวณที่โดนน้ำหรือที่ชื้น

IMG_20160506_092503 (Custom)

 

 

Credit Picture : www.mybuilder.com