cover 1

4.การใช้ลายเส้นให้ห้องดูมีความแตกต่าง 

 

4การใช้เส้นเพื่อหลอกสายตา

 

การใช้เส้นแนวตั้งหรือแนวขวาง เพื่อใช้ในการหลอกสายตาว่าห้องนั้นมีความสูงและความกว้างที่มากขึ้นกว่าเดิม ถ้าห้องของคุณนั้นเตี้ยเกินไป สามารถใช้วอลเปเปอร์ลวดลายที่มีเส้นเป็นแนวตั้ง เพื่อให้ห้องของคุณนั้นแลดูสูงขึ้น หรือถ้าหากห้องของคุณนั้นดูแคบเกินไปก็สามารถเลือกใช้วอลเปเปอร์ที่มีลายแนวขวางเพื่อให้ห้องนั้นดูกว้างขึ้นไปเช่นกัน