วอลล์เปเปอร์ ลายไทย

วอลเปเปอร์ลายไทย-เอกลักษณ์ของความเป็นไทย

ลายไทยเอกลัษณ์ความเป็นไทย

 ลายไทยเป็นลวดลายที่แสดงออกถึงความเป็นไทยที่สืบสานกันมาแต่ครั้งโบราณกาลและเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงยุคสมัยปัจจุบัน โดยศิลปะสวยงามนี้ เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาอันชาญฉลาด ของช่างฝีมือไทยในอดีต ที่นำลักษณะเด่นต่างๆที่พบในธรรมชาติมาสร้างสรรค์เป็นลวดลายไทย โดย ลวดลายไทยที่มีการนำมาผลิตเป็นวอลเปเปอร์ติดผนังจะเป็นลายที่ได้รับความนิยม ซึ่งนอกจากจะใช้สำหรับติดตกแต่งผนังหลังองค์พระพุทธรูปในโบสถ์ของวัดแล้ว ยังสามารถติดห้องพระในบ้าน คอนโดมิเนียม สปา โรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหารไทย และสถานที่อื่นๆ อีกมากมายตามความเหมาะสม และสวยงาม

วอลเปเปอร์ติดผนังลายไทยของเรา เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ที่ผสมผสาน เทคโนโลยีการผลิต แนวคิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ให้เข้ากันกับการตกแต่งอย่างลงตัว ซึ่งมีมากมายหลากหลายลายด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น

เทพพนม

“ลายเทพพนม” มีที่มาจากปรัชญาความคิดความเชื่อที่ว่า “เมื่อบุคคล คิดดี พูดดี ประพฤติดี เหล่าเทพยดาจะหยั่งรู้และมาแสดงอาการสาธุ ในกุศลความดีของบุคคลนั้น”

 

เทพนมใหญ่

“ลายเทพพนมใหญ่” มาจากปรัชญาความคิดที่ว่า “เมื่อบุคคล คิดดี ทำดี เหล่าเทวดาจะรับรู้ และ มาแสดงอาการสาธุการ” ดังนั้น ในที่ประชุม จึงนิยมเขียนลายเทพพนมขึ้นมา เพื่อให้เป็นการมาอยู่รวมกันของคนที่ดี

 

พุ่มข้าวบิณฑ์

“ลายพุ่มข้าวบิณฑ์” มาจากปรัชญาความเชื่อว่า ความอุดมสมบูรณ์พูลสุขประชาชน อยู่ดีกินดี จึงได้นำข้าวปลาอาหารมาทำบุญตักบาตรคนละหนึ่งทัพพี จนทำให้ข้าวพูนขึ้นพ้นบาตร จึงได้กลายเป็นภาพ ลายพุ่มข้าวบิณฑ์

ลายประจำยาม

“ลายประจำยาม” เป็นลายประดิษฐ์ขึ้นมาจากกระจังผูกลายเป็นแนว นิยมใช้ตามพื้นที่หน้ากระดานและนำมาประกอบกับลายอื่น

 

ลายดอกพุดตาน

“ดอกพุดตาน” ถือเป็นดอกไม้แห่งความงดงามและอุดมสมบูรณ์ นำเข้ามาจากจีนในช่วงรัชกาลที่ 2-3 โดยที่ช่างไทยได้ประดิษฐ์ลายให้เป็นดอกพุดตานแบบไทย

 

ทองคำเปลวใหญ่

“ลายทองคำเปลวใหญ่” เป็นลายที่ส่งเสริมให้ห้องดูสมสง่า ความหรูหรา มีรสนิยม

 

ปิดทอง

“ลายปิดทอง” เป็นลายที่จำลองการปิดทองจากองค์พระเจดีย์ที่วัดพระแก้ว เหมาะสำหรับเพิ่มความหรูหราให้กับห้อง

 

ใบโพธิ์ปิดทอง

“ใบโพธิ์ปิดทอง” เป็นลายที่จำลองการปิดทองจากองค์พระเจดีย์ที่วัดพระแก้ว เหมาะสำหรับเพิ่มความหรูหราให้กับห้อง

 

โพธิ์เงินโพธิ์ทอง

“ลายโพธิ์เงินโพธิ์ทอง” เป็นลายที่จำลองการปิดทองจากองค์พระเจดีย์ที่วัดพระแก้ว เหมาะสำหรับเพิ่มความหรูหราให้กับห้อง

 

กรวยเชิงเทพพนม

“กรวยเชิงเทพพนม” เป็นการแสดงถึงความอ่อนช้อย และมั่นคง  โดยนำลายหลักมาเป็นองค์ประกอบ แต่งเติม ส่วนบน และ ล่างของผนัง

 

กรวยเชิงพุดตาน-BD102-12 (Medium)

“กรวยเชิงดอกพุดตาน” เป็นลายกรวยเชิงที่ใช้ลายดอกพุดตาน มาเป็นองค์ประกอบในการตกแต่งส่วนบน และส่วนล่างของผนัง

 

ดาว-LT-900-1 (Medium)

“ลายดาว” ถือเป็นดอกไม้แห่งความงดงามและอุดมสมบูรณ์ นำเข้ามาจากจีนในสมัยช่วงรัชกาลที่ 2-3 โดยที่ช่างไทยได้ประดิษฐ์ลายให้เป็นดอกพุดตานแบบไทย ได้อย่างกลมกลืนสวยงาม