วอลล์เปเปอร์ติดผนังลายไทย สืบสานศิลปะไทย โดยโรงงานผลิตวอลล์เปเปอร์ติดผนังของคนไทย ให้ทั่วโลกได้ชื่นชม
ลายไทยเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน สร้างความหรูหราบนเนื้อลายตามแบบฉบับลายไทย เน้นการออกแบบตามแบบฉบับลายไทยรัตนโกสินทร์ที่วิจิตร บรรจง บนการใช้สีเบญจรงค์ 5 สี พื้นฐาน ได้แก่ แดง ขาว (ครีมม น้ำเงิน) เหลือง (ทอง) เขียว (น้ำเงิน,ฟ้า)