MD Wallpaper

เป็นที่รู้กันดีว่า พระพุทธรูปหรือห้องพระนั้นแสดงแสดงถึงความเป็นไทย เป็นพุทธสาสนิกชน นอกจากการไปทำบุญ กราบไหว้บูชาพระตามวัดวาอาราม พระอุโบสถต่างๆแล้ว บ้านคนไทยชาวพุทธแทบทุกหลังต้องมีหิ้งพระอยู่ในบ้าน เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในบ้าน และสื่อถึงความสวยงาม ความเป็นริมงคล และคุณงามความดี ซึ่งลักษณะการจัดวาง การตกแต่งห้องพระของแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกัน

 

วันนี้ เราเลยอยากนำเสนอไอเดียการตกแต่งห้องพระ สำหรับชาวคอนโดมิเนียม ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยน้อย มาฝากค่ะ วิธีนี้การจัดห้องพระจะใช้พื้นที่น้อย ไม่ต้องมีโต๊ะหมู่บูชา เพียงแต่ทำเป็นชั้นไม้ หรือวัสดุอื่นๆที่แข็งแรง ให้ยื่นออกมาจากผนังแทน และถ้ามีพระพุทธรูปหลายองค์ก็อาจทำเป็นชั้นไล่ระดับ จัดเรียงตามความเหมาะสม  รวมทั้งสามารถใช้เป็นที่วางแจกันดอกไม้บูชาพระได้ โดยไม่ต้องใช้โต๊ะหมู่บุชาให้เปลืองพื้นที่ และด้านหลังก็ตกแต่งด้วยการติดวอลเปเปอร์ลายไทย เช่น ลายเทพนม ลายปิดทอง ลายโพธิ์เงินโพธิ์ทอง ฯลฯ เพื่อให้เข้ากับองค์พระพุทธรูป ถ้ามีโคมไฟดาวน์ไลท์ส่องสว่างด้วย ยิ่งเพิ่มความสวยงามและเป็นศิริมงคลด้วยค่ะ

 

IMG_8271      Ayothaya-124-8-photo link-03

ห้องพระ

 

สำหรับท่านที่มีพื้นที่ใช้สอยในคอนโดมิเนียม หรือพื้นที่ในบ้านน้อย ก็สามารถนำไอเดียนี้ไปใช้กันได้นะคะ ดีไซน์เก๋ ประหยัด สวยงาม ไม่ซ้ำใคร กราบไหว้บูชา ได้ทุกวันค่ะ.

 

Ayothaya https://www.mdwallpaper.com/special/ayothaya/