วอลเปเปอร์ ลายไทย

จากลวดลายจิตรกรรมสู่ความงดงามบนพื้นผิววอลเปเปอร์ติดผนัง1

วอลเปเปอร์ติดผนังลายประเพณีไทย

ประเพณีไทย หมายถึงกิจกรรมที่การปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อสังคม เช่น การแต่งกาย ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปกรรม กฎหมาย คุณธรรม ความเชื่อ ฯลฯ เป็นกฎระเบียบในการปฏิบัติตนและการวางระวางบุคคลในสังคม เช่นมารยาทในห้องรับประทานอาหาร ประเพณีของไทยนั้นให้ความสำคัญในการให้ความสำคัญกับผู้อาวุโส ผู้น้อยต้องรู้จักสัมมาคารวะให้ความเคารพผู้ใหญ่ เช่น นักเรียนต้องทำเคารพครูบาอาจารย์ ซึ่งในปัจจุบันเราได้ถ่ายทอด เรื่องราว และ ความเป็นเอกลักษณ์ของประเพณีไทยต่างๆ มาอยู่ในรูปแบบของวอลเปเปอร์ติดผนัง ซึ่งในปัจจุบันเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมาก ในการนำมาใช้ในการตกแต่งผนังห้องมากกว่าการทาสีแบบธรรมดา ซึ่งมีความเป็นศิลปะในด้านความหลากหลายของลวดลาย ผิวสัมผัส สีสัน ให้ความหรูหรา สวยงาม และเพิ่มคุณค่าให้กับสถานที่ได้อย่างมาก

[vc_separator type=’transparent’ position=’center’ color=” thickness=’1′ up=’2′ down=’2′]

สำหรับวอลเปเปอร์ติดผนังลายประเพณีไทยที่สะท้อนความสวยงามของวัฒนธรรมแบบไทยๆ ได้รับความนิยมมากเพราะลวดลายที่ประณีตสวยงาม วิจิตรบรรจง จากการลงเส้น วาดลวดลาย ลงสี และเล่าเรื่องราวโดยทีมช่างศิลปะสิบหมู่ ออกมาเป็นลวดลายต่างๆ เช่น ลายลอยกระทง ลายไทยรามเกียรติ์ ลายหิมพานต์ ที่แสดงถึงเอกลักษณ์และคุณค่าของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน

[vc_separator type=’transparent’ position=’center’ color=” thickness=’1′ up=’2′ down=’2′]

 

วอลเปเปอร์ติดผนังลายลอยกระทง

วอลเปเปอร์ติดผนังลายลอยกระทง

วันลอยกระทง เป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยเกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานทีและเป็นการบูชาพระอุปคตอรหันต์หรือพระมหาสาวก ประเพณีรอยกระทงจัดบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำต่างๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป  ในวันลอยกระทงผู้คนจะพากันทำ “กระทง” จากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตกแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบานปักธูปเทียนและนิยมตัดเล็บ เส้นผมหรือใส่เหรียญกษาปณ์ลงไปในกระทง แล้วนำไปลอยในสายน้ำ เชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ไป นอกจากนี้ยังเชื่อว่าการลอยกระทง เป็นการบุชาและขอขมาพระแม่คงคาด้วย

[vc_separator type=’transparent’ position=’center’ color=” thickness=’1′ up=’2′ down=’2′]

ซึ่งการนำลวดลายของเรื่องราวประเพณีลอยกระทงของไทย ที่มีมาแต่ช้านาน มาถ่ายทอดพิมพ์ลงบนพื้นผิววอลเปเปอร์ติดผนังนั้น ต้องใช้ความชำนาญ และประณีตของช่างจิตกรรม ในการลงเส้น การวาดลวดลาย การให้สี และการบอกเล่าเรื่องราวออกมาได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้ใช้งานในปัจจุบันได้สัมผัสถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยที่สะสมมาหลายชั่วอายุคน ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกด้วย

[vc_separator type=’transparent’ position=’center’ color=” thickness=’1′ up=’2′ down=’2′]

ทั้งวอลเปเปอร์ติดผนังลายประเพณีไทย วอลเปเปอร์ติดผนังลายลอยกระทง ลูกค้ากลุ่มตกแต่งบ้าน อาคาร สถานที่ต่างๆ นิยมนำไปติดผนังวัด โบสถ์ ศาลาการเปรียญ นอกจากนี้ยังนิยมนำไปตกแต่งผนังโรงแรม ที่พักรีสอร์ท ห้องสปา ห้องพระ และสถานที่อื่นๆที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์และความมีคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีไทย

[vc_separator type=’transparent’ position=’center’ color=” thickness=’1′ up=’2′ down=’2′]

คอลเลคชั่นแนะนำ : วอลเปเปอร์ติดผนังลายประเพณีไทย, ลายลอยกระทง