MD Wallpaper

การติดตั้งวอลล์

สำหรับท่านที่สงสัยว่าจะต้องเตรียมผนังแบบไหน ในการที่จะปรับผนังก่อนติดตั้งวอลล์เปเปอร์ วันนี้ MD Wallpaper มาไขข้อสงสัยให้ท่านแล้ว

 

1.ผนังใหม่ที่ทาสี สามารถติดวอลล์เปเปอร์ได้ทันที หลังจากทำความสะอาดและอุดรอยต่างๆแล้ว

 

2.ผนังใหม่ที่ไม่ทาสี ควรทาสีขาวรองพื้น ก่อนติดวอลล์เปเปอร์ 1 รอบเพื่อป้องกันความด่างของปูนและเพื่อกันไม่ให้ปูนดูดซับกาวมากเกินไป

 

3.ผนังเก่าที่ไม่ได้ติดวอลล์เปเปอร์ ถ้าสีเก่าเรียบร้อยดี สามารถติดวอลล์เปเปอร์ได้ทันที หลังจากทำความสะอาดและอุดรอยต่างๆแล้ว ถ้าสีเก่าหลุดร่อนต้องทำการขูดสีออกและขัดให้สะอาดก่อนติดวอลล์เปเปอร์

 

4.ผนังเก่าที่ติดวอลล์เปเปอร์เปเปอร์ ต้องลอกวอลล์เปเปอร์ของเก่าออกก่อนติดวอลล์เปอร์ใหม่ แบ่งเป็น

 

      • ลอกออกเฉพาะผิวหน้าที่เป็นไวนิลแล้วติดทับด้วยวอลล์เปอร์ลายใหม่
      • ลอกวอลล์เปเปอร์ของเก่าออกทั้งหมด ทั้งผิวหน้าและกระดาษหลังแล้วจึงติดวอลล์เปเปอร์ของใหม่จะทำให้งานออกมาสวยและเรียบร้อย

 

5.ผนังที่มีผิวหน้าเรียบ สามารถติดวอลล์เปเปอร์ได้ทันทีหลังจากทำความสะอาดและอุดรอยต่างๆแล้ว

 

6.ผนังที่มีผิวหน้าหยาบ ต้องปรับผนังให้เรียบร้อย โดยใช้หินขัดขัดเศษปูน ทราย กรวด ให้หลุดออกให้หมดจนเรียบจึงสามารถติดวอลล์เปเปอร์ได้

 

7.ผนังที่มีผิวหน้าหยาบปานกลาง ต้องปรับผนังให้เรียบโดยใช้หินขับหรือฉาบผิวหน้าด้วยยิปซั่มและขัดให้เรียบทั่วทั้งผนัง จึงสามารถติดวอลล์เปเปอร์ได้