ขั้นตอนและวิธีการการติดวอลเปเปอร์ด้วยตัวเองโดย MD Wallpaper การติดตั้งวอลเปเปอร์ติดผนังเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากเหมือนแต่ก่อน เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้วอลเปเปอร์ในการตกแต่งที่อยู่อาศัยกันอย่างแพร่หลาย ดังนั้นทางบริษัทจึงจัดทำ VDO การติดตั้งวอลล์เปเปอร์ติดผนังเพื่อให้เข้าใจภาพรวม และ ขั้นตอนการติดวอลเปเปอร์ อย่างถูกวิธีสำหรับลูกค้าที่ต้องการติดตั้งวอลล์เปเปอร์ติดผนังด้วยตัวเอง